Träning och hälsa

Arbetsplatsens påverkan på hälsan

Att arbetsplatsen kan påverka de anställdas hälsa är något som varit känt länge. Exakt vad det är som påverkar hur vi mår har det dock forskats förvånansvärt lite om. Ett pågående tvärvetenskapligt projekt visar att arbetsplatsens utformning har större betydelse för vårt välbefinnande än vi hittills har trott. Många menar nu att resultaten från forskningen måste bli tillgängliga för arbetsplatser så att man kan omsätta denna forskning i praktiken. Mental ohälsa är idag den vanligaste anledningen till att tjänstemän sjukskriver sig. Vi vet dock inte alls lika mycket om hur den fysiska kontorsmiljön påverkar hur nöjda de anställda är med sin arbetsplats. Mycket tyder på att det finns mycket komplexa samband mellan tillfredsställelse med sitt arbete, form, hälsa och funktion. Utmaningen för forskare är nu att utvärdera på vilket sätt kontorslandskapet kan utformas för att bidra till bättre hälsa hos de anställda.

 

Sociala relationer och välmående på arbetsplatsen
Ett annat forskningsprojekt som utfördes på Göteborgs Universitet har visat att sociala relationer på arbetsplatsen är av stor betydelse för hur de anställda mår. Studierna visade något oväntade resultat när det gäller vilka personer på en arbetsplats som mår sämst. Sambanden mellan kön eller klass och välmående såg inte alls ut som forskarna hade förväntat sig. Enligt studierna var det nämligen de högt uppsatta manliga tjänstemännen som mådde sämst. Man drog slutsatsen att detta eventuellt berodde på att det är dessa individer som känner sig mest låsta på sin arbetsplats. Man har helt enkelt för mycket att förlora på att byta jobb, vilket gör att man kanske stannar kvar på en arbetsplats där man inte trivs. En person som befinner sig på en lägre plats i hierarkin har mer att vinna på att byta jobb. Dessa personer var för övrigt den andra grupp som mådde sämst på jobbet. Den här gruppen kallades av forskarna för ”de osedda” och utgjordes av personer längst ner på stegen som hade sämst sociala relationer av alla.running

 

Vad kan man göra för att förbättra arbetsmiljön?
Det finns flera saker man kan göra för att skapa en mer harmonisk arbetsmiljö som gör att de anställda mår bättre. Att anlita en firma som Consultatum kan i hög utsträckning bidra till att skapa ett mer positivt arbetsklimat. Genom att anlita experter på området blir det lättare att omvandla teori till praktik och göra förändringar som verkligen har en effekt.

Taggar:
techcompass