Träning och hälsa

Livet som anställd

Dagens system med åtta timmars arbete, åtta timmars sömn och åtta timmars fritid har funnits länge. Den har funnits sedan strax efter industrialiseringen, men frågan är om det är hållbart nuförtiden också? Politiker har lyft frågan om det inte är aktuellt att införa sextimmarsarbetsdagar istället. Det har dock visat sig att det inte är något som fungerar för alla arbetsplatser och skulle kosta samhället pengar. Man är i dagsläget heller inte på det klara huruvida det skulle få långtgående positiva konsekvenser, såsom mindre sjukfrånvaro samt högre produktivitet när man väl är på jobbet. Fler studier väntar.

Arbetstiden påverkar din hälsa

Övertidsarbete påverkar alla negativt. Redan vid “vanlig” arbetstid på 40 timmar per vecka är det skadligt för hälsan. Den här arbetstiden påverkar vår hälsa såpass mycket att det är dags att ta det på allvar. Det ger mindre tid till att äta rätt och att upprätthålla en god mental hälsa. Mycket handlar om att den här balansen mellan jobb, sömn och fritid är ojämn, då jobbet ofta spiller över in på vår fritid. Det kan handla om barnskötsel eller att sköta om ett hus. Det blir en ond cirkel, för när jobbet går på bekostnad av ens hälsa påverkas såklart också ens jobbprestationer negativt.

Meditera och sov

Eftersom det fortfarande är ojämställt i hemmen leder det till att kvinnor får jobba mer sammanlagt – de arbetar fulla arbetsdagar och kommer sedan hem och utför obetalt och ofta osett arbete i hemmet. Men par därute behöver inte oroa sig för den sexuella hälsan för nuförtiden finns det bra sexleksaker för honom och henne. Hälsa är nämligen viktig i alla aspekter. Kom ihåg att det inte är bra att jobba ikapp på helgerna heller, då det innebär att du förlorar de dagar då du behöver vila ut. Ofta kan kroppen sova ikapp den sömn som fattas från veckodagarna under helgen. Man kan också pröva att meditera för att koppla av hjärnan från stressen.

techcompass