Träning och hälsa

Beroende är inte begränsat till personlighetsdrag

Vi lever på många sätt i en beroendekultur, med många socialt accepterade sätt att fly på: överanvändande av teknik, träning, spelmissbruk, porr, shoppande, m.m. Till detta kommer de beteenden som mer traditionellt betraktas som missbruksbeteenden, såsom användande av droger och alkohol. Så vad är det egentligen som utgör ett missbruk, och var går gränsen? Och finns det egentligen någonting som vi kan kalla för en “missbrukspersonlighet”? Den senare frågan ställs av Mark Griffiths, beroendepsykolog vid Nottingham Trent University, som utmanar en del väl etablerade uppfattningar i ämnet. Han föreslår nämligen att begreppet är felaktigt.

Beroendeframkallande personlighet en myt?

Beroende-personlighet visas vara en myt, enligt Griffiths. Även om det finns många personlighetsfaktorer som bidrar till missbruk, såsom låg samvetsgrannhet och hög neuroticism, så finns det enligt honom inget som motiverar ett sånt begrepp. Det handlar istället om en mer flytande television addict man watching tv holding remote control mesmerizedgräns, där ett beteende kan anses som missbruk om det innebär att personen tar avstånd från livet, medan en sund överdriven entusiasm kan bidra till ett bättre liv. Begrepp som “beroendeframkallade” eller “beroende” har enligt honom blivit så överanvänt att det saknar riktig betydelse. En person som dricker mycket kaffe eller tittar mycket på tv, är inte automatiskt beroende, utan det kan vara en del av ett helt vanligt beteende.

Tecken på missbruksbeteenden

För att ett beteende ska räknas som ett beroende krävs ett antal olika faktorer, enligt Griffiths. Till dem räknas en övergripande upptagenhet med sitt eget beteende, abstinensbesvär som försvårar vardagliga aktiviteter, att beteende prioriteras över till exempel relationer, och att beteendet ökar över tid. Om dessa tecken all förekommer så är det enligt honom ett riktigt beroende, till skillnad mot hur vi till vardags använder begreppet. Oavsett om han har rätt eller inte är står det klart att vi i den värld vi lever i idag behöver nya sätt att betrakta missbruk och vad det innebär och består av, och det är uppenbart ett viktigt forskningsämne.

techcompass