Träning och hälsa

Ekonomin påverkar vår hälsa

Vi lever i ett samhälle som drivs och styrs av pengar. En stor del av våra liv går därför ut på att anskaffa tillräckligt med pengar för att vi ska klara oss, både under våra arbetsliv och efter att vi slutat arbeta. För många innebär ekonomin dock en stor belastning som tynger dem mentalt, vilket leder till mental ohälsa.

Vår hälsa beror till stor del på vad vi äter, hur mycket vi tränar och hur vi sköter våra kroppar. Men minst lika mycket har att göra med vår mentala hälsa. Om vi inte mår bra psykiskt kan det dessutom leda till fysiska symptom. Stress under en längre period ökar till exempel kroppens produktion av kortisol, vilket kan leda till viktökning och hjärtproblem. Inom forskningen har man sett ett klart samband mellan ekonomisk framgång eller motgång och mental hälsa. Det amerikanska psykologförbundet gjorde 2009 en undersökning som visade att 25 % fler kvinnor än män kände sig stressade över sin ekonomiska situation. I Sverige tog kampanjen Hjärnkoll nyligen fram en rapport, ”Minuskontot”, som undersökte just detta samband. Rapporten visade att personer med psykisk ohälsa också har sämre ekonomi, i form av lägre löner, högre andel som är beroende av bidrag än övriga befolkningen, och sämre marginaler. Det kan vara svårt att avgöra vad som är hönan och vad som är ägget i denna situation, eftersom psykisk ohälsa leder till att man kan arbeta mindre vilket leder till sämre ekonomi, samtidigt som en dålig ekonomi leder till stress och otrygghet vilket kan skapa psykisk ohälsa.

Tydligt är i alla fall att bland de som redan lider av mentala hälsoproblem som ängslan, oro eller ångest, förvärras deras problem av den ekonomiska situationen. Detta leder till en ond cirkel, då de förvärrade problemen gör det svårare för den sjuke att återvända till arbetslivet och därmed förbättra sin ekonomiska situation.

Då vår ekonomi bevisligen spelar en avgörande roll för vår psykiska hälsa, är det också viktigt att tänka på sin ekonomi efter arbetslivet. Hos Solidar pension får du hjälp med de frågor du kan tänkas ha kring kommande pension samt frågor som rör försäkringar.

Psykisk ohälsa är mer vanligt än många tror. Så många som 75 % av Sveriges befolkning har på något sätt erfarit mental ohälsa, antingen personligen eller via vänner och familj. Stress, ångest och otrygghet till följd av en dålig ekonomi är orsaken bakom en stor del av denna psykiska ohälsa. Ta därför vara på din ekonomi, så tar du också vara på dig själv.

techcompass