Träning och hälsa

Hur ofta ska man träna?

En vanlig fråga som folk ställer sig är hur ofta de egentligen bör träna för att se resultat. Svaret på frågan är inte helt lätt att ge eftersom detta i stor utsträckning beror på vilka målsättningar man har med sin träning. En del tränar med ett klart och tydligt mål i sikte, medan andra mest vill hålla sig i hyfsad form. En generell regel man kan följa är att man alltid ska låta kroppen vila mellan träningspassen, eftersom risken annars finns att den bryts ner istället för att byggas upp. Faktum är att kroppens muskler bryts ner under själva träningen och sedan byggs upp medan man vilar. Om man tränar allt för regelbundet så finns det ingen chans för musklerna att växa. För den som vill se tydliga resultat från sin träning är det också viktigt att man ser över hur man äter. Genom att kombinera träning med näringsrik mat så har man störst chans att se tydliga resultat.

 

Hur många gånger per vecka ska man träna?
Man brukar säga att det är nödvändigt att träna två till tre gånger per vecka för att man ska hålla sig i form. Vilken aktivitet man väljer att utföra spelar inte lika stor roll men man bör lägga ner åtminstone en halvtimme per dag för att se någon effekt. Det är viktigt att man inte tar i för mycket när man tränar. Särskilt i början är det bra om man tar det lite extra lugnt för att sedan gradvis öka intensiteten. Genom att använda sig av borgskalan kan man få hjälp att bedöma hur pass intensiv träningen är. Borgskalan är en tjugogradig skala som går från ”ingen ansträngning” till ”maximal ansträngning”. Genom att ligga på omkring tio eller elva på skalan, så upprätthåller man den kondition man har för tillfället. För att öka sin kondition bör man lägga sig på en intensitetsnivå på omkring 13-14, vilket enligt skalan motsvarar ”något ansträngande” fysisk aktivitet. Något som rekommenderas är att man också tränar i intervaller, alltså kombinerar låg intensitet med hög intensitet under ett och samma pass.johner-löpbild-430x408

 

Hur snabbt ser man effekter?
Om man börjar träna varannan eller tredje dag så finns det chans att man ser effekter på sin kondition inom loppet av bara några veckor. Om man vill öka sin muskelvolym så krävs det dock att man håller igång under en längre period. Oftast behöver man träna regelbundet under åtta till tio veckor innan man märker av en ökad muskelvolym.

Taggar:
techcompass