Okategoriserade

Prioritering av hälsa kan förebygga senare problem

Det finns många hälsoproblem idag som till stor del kan undvikas genom att prioritera vår hälsa. Det handlar både om att vi själva behöver värdesätta och prioritera vår hälsa men även att fokus riktas på förebyggande friskvård från samhället, främst genom skola, arbetsgivare och vård. Med bättre hälsa minskar hälsoproblem och sjukdomar, vilket i sin tur minskar vårdköerna så att personer med allvarliga eller svårbehandlade tillstånd snabbare får behandling och hjälp. En del av dessa sjukdomar eller diagnoser är lättast att behandla i ett tidigt skede vilket även detta håller nere på både resurser inom vården och kostnader.

Samarbete mellan läkare och folkhälsovetare

lägg större vikt på hälsa än att försöka bota problem med mediciner. Utbildningen för att bli läkare är väldigt lång och främst fokuserad på behandling genom läkemedel och det är bra för vi behöver experter inom det området. Men inom vården och då främst vårdcentraler behöver vi anställa folkhälsovetare, livsstilsrådgivare och stresspedagoger som har kunskapen om förebyggande friskvård. Detta kan innefatta kostomläggning, fysisk aktivitet, livsstilsomläggning med mindre stress och större självkänsla och livsglädje. Ett samarbete behövs mellan läkare och folkhälsovetare där en patient efter undersökning och ett eventuellt recept på läkemedel skickas vidare till en folkhälsovetare som ser över individens liv för att samma problem inte ska uppstå igen när medicineringen är klar.

Skapa grundläggande prioritering på hälsa inom skolan

Vi behöver redan i unga år arbeta genom skolan med synsättet att prioritera hälsan och att skapa goda rutiner för detta. Idrott är ett bra inslag i läroplanen men idrotten behöver utvecklas med förebyggande hälsa. Barnen behöver få dessa lektionstider för att röra på sig genom fysisk aktivitet men varje lektion behöver också fokusera på att sköta stretching, jobba på god hållning för att undvika framtida ryggproblem, jobba med att mjukgöra kroppen genom andra aktiviteter såsom exempelvis yoga. Stresshantering är också ett viktigt inslag, att träna på att stanna upp mitt i allt som händer, ha en lugn och tyst stund med exempelvis meditering eller att bara uppmärksamma sig på vad som händer här just nu.

techcompass