Träning och hälsa

Träningsformer som minskar stress

Träning kan idag vara en bidragande stressfaktor i mångas liv – antingen stressar man för att hinna med att träna utöver jobb och familj, eller också har man ångest över att man inte hinner med att träna. Träningen kan dock vara avslappnande i sig och bidra till att minska stress, om man väljer någon av träningsformerna nedan.

En av de mest populära träningsformerna just nu är yoga. Yogan härstammar från indisk filosofi och religion, och har under sin långa historia utvecklats till flera olika förgreningar. Den gren av yogan som västvärlden kommit att förknippa med yoga är hathayoga, som innefattar rening av de inre organen, andningsövningar och särskilda kroppsställningar. Även om yogans spirituella aspekt har fått allt mindre betydelse inom västerländsk yoga, kvarstår ett element av meditation (dhyana) i träningsformen, då målet är att uppnå fysisk och psykisk balans, bland annat genom den andningsteknik, pranayama, som utförs parallellt med kroppsställningarna, asana.

En träningsform som inte har lika långa anor som yogan, men som är en av de snabbast växande träningsformerna idag, är pilates. Pilates är uppkallat efter dess skapare, Joseph Pilates, och började spridas i början av 1900-talet, framförallt i USA där Pilates levde och verkade. Pilates kan till ytan verka lätt och avslappnande: det handlar om långsamma, kontrollerade rörelser, ofta till lugn musik. Om rörelserna utförs rätt är dock ett pilatespass detsamma som ett styrketräningspass, med fokus på core-musklerna och på vad pilatestränare kallar vårt ”powerhouse”.Träningsformer som minskar stress 1

Om du driver en yoga- eller pilatesklass vet du att det är mycket viktigt att lokalerna är rena och fräscha, både av hygieniska skäl och för deltagarnas trivsel. Det kan därför vara bra att anställa en fastighetsförvaltare..

Inom pilates och yoga kan fokus sägas ligga på den fysiska aspekten av träning, medan den mentala aspekten är en positiv sidoeffekt. Inom Qi Gong är det tvärtom: här ligger fokus på den själsliga och mentala hälsan. Qi Gong utövas genom en serie mjuka, långsamma rörelser som flyter ihop med varandra. Dessa kombineras med andning och koncentration för att skapa en träningsform där den stressade människan tvingas att träna medveten närvaro, så kallad mindfulness. Qi Gong kan hjälpa till med att minska stress, spänningar och värk i kroppen, och samtidigt öka kroppens rörlighet och ge den energi och uthållighet.

Det spelar egentligen inte någon roll vilken träningsform du väljer, så länge du känner att den passar dig och att den inte medför någon stress eller ångest. Om du väljer någon av dessa har du dock alla förutsättningar för ett hälsosammare liv, både psykiskt och mentalt.

techcompass