Träning och hälsa

Vad kan man göra för att få bättre hälsa?

Det finns flera saker man kan göra för att förbättra sin hälsa. Först och främst så är det viktigt att man förstår vad det är som utgör så kallade hälsofrämjande aktiviteter. Detta kan verka som något som är självklart, men faktum är att det är något mer komplicerat än man kanske först tror. Folkhälsoguiden talar bland annat om det som kallas för upplevd ansträngning. Detta är något som mäts enligt Borg-skalan, efter den svenske forskaren Gunnar Borg. Skalan som används är 20-gradig och går från ingen ansträngning till maximal ansträngning. Man kan bland annat mäta hur intensiv en rörelse är, något som varierar från person till person. Faktorer som avgör intensiteten i en rörelse är bland annat vilken kondition personen har och varierar därmed mellan olika tidpunkter. En rörelse upplevs som mindre ansträngande om man till exempel har byggt upp sin kondition under en tidsperiod.

 

Viktigt att träna regelbundet
Något som enligt Folkhälsoguiden är mycket viktigt för att man ska upprätthålla en god hälsa är att man tränar regelbundet. De effekter som man ser efter fysisk aktivitet, som till exempel ökad kondition, är som många redan vet en färskvara. De enda effekterna av fysisk aktivitet som faktiskt sitter i under en lång tidsperiod är de motoriska effekter som man tränat upp som barn. Även skelettet är beroende av att man varit fysiskt aktiv som barn. Det är dock aldrig för sent för att komma igång med regelbunden motion. Man har märkt att äldre människor som börjat styrketräna sent i livet har fått en bättre hälsa och en ökad förmåga att ta hand om sig själva utan stöd från utomstående.traningshubot

 

Att främja hälsan på arbetsplatsen
Det blir allt vanligare att arbetsplatser har ett hälsoprogram för att de anställda ska få ett ökat välbefinnande. Det kan handla om allt från att arbetsplatsen förbjuder rökning till att man förespråkar sundare kostvanor. Det finns också hälsoprogram som avser att förbättra den mentala hälsan på arbetsplatsen, och som till exempel uppmuntrar personalen att själva bli delaktiga i hur man kan skapa en i allmänhet bättre arbetsmiljö. Genom att låta alla få ta plats och göra sin röst hörd kan man göra sina anställda mer tillfredsställda, något som kan ha indirekta effekter på antalet sjukdagar och till och med företagets produktivitet.

Taggar:
techcompass